Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 is gereed en elders op deze site gepubliceerd. Zie onder hoofdstuk De Organisatie.
In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde financieel beleid.