Nieuws

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 is gereed en elders op deze site gepubliceerd. Zie onder hoofdstuk De Organisatie. In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde financieel beleid.

Lees meer

Overzicht projecten 2017

In 2017 konden we met dank aan onze donateurs en trouwe sponsors (TakaTuka Foundation, Stichting Sionshulp en de Nederlandse Ambassade in Dakar) 38 projecten uitvoeren, alle gericht op kennisoverdracht over en preventie van ernstige infectieziekten en ondervoeding bij jonge kinderen. Daarnaast heeft BOKO Africa wederom het consultatiebureau in Hospitaal Roi Baudouin in Guédiawaye ondersteund. Het…

Lees meer

Activiteiten 2016

In 2016 zijn in totaal 28 projecten uitgevoerd, alle gericht op verbetering van gezondheid en welbevinden van jonge moeders en hun kinderen. In 2016 zijn met deze actviteten 5.004 vrouwen en 3.140 kinderen bereikt. Ook kon in 2016 met hulp van BOKO AFRICA het consultatiebureau in het Hôpital Roi Baudouin draaiend worden gehouden. Zie voor…

Lees meer

Jaarverslag 2016 beschikbaar

Het jaarverslag 2016 is elders op deze site gepubiceerd. Indien u meer wilt weten over de in in dit boekjaar uitgevoerde projecten en de financiële verantwoording over dit boekjaar verwijzen we u naar het Financieel Jaarverslag 2016 dat op deze website gepubliceerd is onder de kop “De organisatie”.

Lees meer

Jaarverslag 2015 gepubliceerd

Indien u meer wilt weten over de in 2015 uitgevoerde projecten en financiële verantwoording over het boekjaar 2015 verwijzen we u naar het Financieel Jaarverslag 2015 dat gepubliceerd is oncer de kop “De organisatie”.

Lees meer

Weer veel BOKO activiteiten in 2015!

In 2015 is het consultatiebureau in ziekenhuis Roi Baudouin in Guédiawaye bij Dakar voortgezet en zijn 23 projecten afgerond. Dit is mogelijk gemaakt door de steun van onze particuliere BOKO-vrienden en door gerichte donaties van Stichting Sionshulp, Stichting Fair Chances, het Albert Schweitzer Fonds en de TakaTuka Foudation. In de rubriek Projecten en thema’s onder…

Lees meer

Afronding projecten i.s.m. Nederlandse Ambassade in Senegal

In 2014 heeft BOKO Africa met financiële ondersteuning van de Nederlandse Ambassade in Senegal Health Education projecten uitgevoerd in de Darourahmane en Daroukhoudoss, wijken van Guédiawaye/Dakar, alsook 10 come back dagen georganiseerd om rolmodellen die eerder door BOKO Africa zijn opgeleid bij te scholen en te inspireren. Ook zijn in samenwerking met het ziekenhuis Roi…

Lees meer

Albert Schweitzer prijs 2014

Boko Africa heeft met het project Kennisoverdracht tegen kindersterfte in Dakar, Senegal, meegedongen naar de Albert Schweitzerprijs 2014. Dit heeft geresulteerd in een gedeelde tweede plaats goed voor een bedrag van € 750. De eerste plaats met een prijzengeld ad € 5.000 is op 26 november 2014 toegekend aan Niek Versteegde voor het project Lucht…

Lees meer

Nieuwsbrief 2, 2014

Zie voor meer inzicht in onze huidige activiteiten in Senegal Nieuwsbrief 2014-2 (op de pagina Nieuwsbrieven).

Lees meer

Foto van onze nieuwe medewerker in Senegal

Sinds enkele maanden heeft BOKO een nieuwe medewerker in Senegal die assisteert in de uitvoering van de Health Care projecten in de regio’s rond Guédiawaye. Zijn naam is Remy Arsène Dioussé.

Lees meer

Volgende