De organisatie

boko africa - corine  imkeDe oprichtsters van BOKO AFRICA Foundation zijn Imke Schreuder en Corine Geurts van Kessel. Het initiatief om BOKO op te richten komt ondermeer voort uit onze liefde voor Afrika, tropische geneeskunde en het besef dat gezondheidszorg niet gebonden is aan grenzen. We hebben gekozen voor een focus op “moeder en kind”- zorg omdat wij denken dat gezondheid begint bij de basis, namelijk de zwangerschap en geboorte. Moeders spelen een zeer belangrijke rol in de gezondheid van kinderen en daarmee uiteindelijk op de gezondheid van de maatschappij. Daarnaast zijn wij van mening dat educatie aan de basis ligt van ontwikkeling van elk land, zowel ontwikkelde als minder ontwikkelde landen. Voorheen lag de nadruk van ontwikkelingshulp vooral op infrastructuur maar hedendaags is de focus van ontwikkelingshulp verschoven naar gezondheidszorg en educatie. Het doorgeven van opleiding en kennis is voor ons een belangrijk middel om vooruitgang te bereiken en wij vinden dan ook dat dit voor iedereen beschikbaar moet zijn. Tenslotte speelt educatie een zeer essentiele rol binnen duurzame ontwikkeling van een land. Doordat wij zelf werkzaam zijn in een medisch wetenschappelijke setting zijn we kritisch op de activiteiten die verricht zullen worden en het resultaat waartoe dit zal leiden. Ons doel is om zoveel mogelijk “evidence-based” te werk te gaan. Dit houdt in dat de manier waarop gesignaleerde problemen worden aangepakt, in de praktijk bewezen effectief zijn gebleken in andere (soortgelijke) settings. De activiteiten die BOKO ontwikkelt zullen regelmatig worden geëvalueerd, waarbij ook (vak)specialisten op dit terrein om advies en commentaar zullen worden gevraagd. Via de website en nieuwsbrief zullen de donateurs van BOKO regelmatig van de resultaten op hoogte worden gebracht. Door onze achtergrond, werkzaamheden op het gebied van infectieziekten en contacten in Senegal hebben we een zeer goede uitgangssituatie gecreëerd om de missie van Stichting BOKO te realiseren. Er zijn nauwe contacten met ondermeer medewerkers van het ziekenhuis ‘Centre de Santé de Guédiawaye’ en de “Public Health” sector van de Universiteit van Dakar. Dit alles zal bijdragen aan de betrouwbaarheid en efficiëntie van de eerste BOKO werkzaamheden.