Klachtenprocedure

Klachten van BOKO-doelgroepers, donateurs/sponsors, BOKO vrijwilligers, of andere betrokkenen kunnen per post of email worden ingediend bij de secretaris van het bestuur (email: admin@bokoafrica.com). De indiener ontvangt binnen 3 werkdagen bericht van ontvangst. De klacht wordt doorgeleid naar de bestuurder die voor het desbetreffende terrein verantwoordelijk is. De bestuurder in kwestie handelt de klacht in overleg met de indiener af.

Mocht de indiener niet tevreden zijn over de reactie van de bestuurder en hij dat kenbaar maakt aan de secretaris legt de secretaris de klacht voor de bestuursvergadering. Het bestuur bereidt een reactie voor die door de secretaris aan de indiener wordt toegestuurd.

Alle schriftelijk ingediende klachten worden door de secretaris in een register bijgehouden. De klachten worden eenmaal per jaar door het bestuur geëvalueerd.

Bestuur BOKO Africa Foundation