Missie en visie

Visie

BOKO vindt dat alle kinderen in de wereld, zelfs voordat ze op de wereld komen, recht hebben op de primaire gezondheidzorg die een kind nodig heeft om op te kunnen groeien tot een gezonde, sterke volwassene. Dat kan alleen als de zorg voor hun welzijn prioriteit heeft en dat de juiste voorzieningen beschikbaar zijn. Wij vinden dat (aanstaande) moeders hierin een centrale rol innemen. BOKO gelooft in een aanpak die wetenschappelijk onderbouwd is.

Missie

De missie van BOKO is samen strijden tegen de hoge kindersterfte in Afrika.

BOKO richt zich primair op het verbeteren van de algehele gezondheid van kinderen in Afrika. BOKO voert diverse projecten uit, gericht op het vergroten van de kennis van moeders over hoe zij de gezondheid van hun kinderen kunnen verbeteren. Zowel tijdens de zwangerschap en geboorte, als in de levensfase van 0-5 jaar. In deze fasen zijn de gezondheidsrisico’s voor kinderen het grootst. In de projecten staan thema’s als vaccinaties, hygiëne, en (onder)voeding centraal.

Daarnaast zet BOKO zich in, maar dan met inschakeling van daartoe meer gespecialiseerde lokale instellingen, om de medische hulp te verbeteren door lokale artsen en verpleging te ondersteunen of door benodigde materialen en uitrusting voor ziekenhuizen te leveren.

Statutaire doelstelling

De missie sluit nauw aan bij de doelstelling die verwoord is in de statuten van de Stichting BOKO AFRICA Foundation. Artikel 2 van de statuten zegt:

“De stichting heeft ten doel het terugdringen van de hoge kindersterfte van kinderen tussen de nul (0) tot vijf (5) jaar en de sterfte van moeders in Senegal en andere landen in Afrika, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”