Problematiek

Wereldwijd sterven jaarlijks zes miljoen kinderen aan ziektes als longontsteking, diarree, infectieziekten zoals malaria of als gevolg van aids. Twee miljoen kinderen overlijden, omdat ze niet zijn gevaccineerd. Een op de drie kinderen is ondervoed. Ze zijn al zwak en als ze ziek worden, hebben ze nauwelijks weerstand om te herstellen. Ouders weten vaak niet hoe ze deze ziekten kunnen voorkomen of symptomen kunnen herkennen, en gaan dan met hun kindje te laat naar het ziekenhuis. Ook in het Afrikaanse land Senegal is dit een groot probleem, onder andere vanwege het lage opleidingsniveau van vrouwen. Veel meisjes kunnen niet naar school omdat er te weinig geld is. Vrouwen worden vaak heel erg jong moeder en hebben nooit geleerd hoe ze zichzelf en hun kinderen gezond kunnen houden. De combinatie van weinig geld, een gebrekkige gezondheidszorg en weinig kennis over gezondheid en ziekten, leidt niet alleen tot een hoge sterfte van kinderen maar ook van moeders tijdens de bevalling.

Aangezien moeders centraal staan in de gezondheid van hun kind, is het van levens-belang om deze (aanstaande) moeders voor te lichten over hoe ze de gezondheid van hun kind beter kunnen waarborgen en de weg naar de gezondheidszorg kunnen vinden. Uit verschillende internationale onderzoeken – verricht in zowel Afrika als Azië – blijkt dat informatieoverdracht naar vrouwen, de zogenaamde ‘maternal empowerment’, een groot positief effect heeft op het verminderen van kindersterfte. Daarbij kan deze onmisbare kennis over gezondheid worden doorgegeven van moeder op kind. Zo kan het terugdringen van kindersterfte op een duurzame manier worden gerealiseerd.

Wat doet BOKO?

BOKO richt zich op het verbeteren van de gezondheid van kinderen in Afrika. Hierbinnen worden vier aandachtsgebieden onderscheiden:

  1. Gezonde zwangerschap
  2. Gezonde bevalling
  3. Verminderen van neonatale sterfte. Neonatale sterfte (sterfte vlak na de geboorte) is in ontwikkelingslanden wereldwijd de belangrijkste oorzaak van sterfte bij kinderen jonger dan 5 jaar oud.
  4. Tegengaan kindersterfte van 0 tot 5 jaar. Vijf jaar is de kritieke leeftijdsgrens zo blijkt uit onderzoek van de World Health Organization (WHO). Als kinderen de vijf jaar halen, hebben ze genoeg antistoffen kunnen maken tegen veel ziekten. Ze hebben dan een grotere kans om gezond op te groeien.