Waar is BOKO actief?

map_senegalHet continent Afrika bestaat uit 53 onafhankelijke staten met in totaal cc. 1 miljard inwoners. Vrijwel het hele continent behoort tot de derde wereld, in het bijzonder de landen beneden de Sahara. Het vasteland van Afrika is onder te verdelen in 5 delen: West-Afrika, Oost-Afrika, Centraal-Afrika, Zuidelijk Afrika en Noord Afrika.
Stichting BOKO Afrika richt zich in eerste instantie op Senegal in West-Afrika en heeft de ambitie op langere termijn ook actief te worden in andere delen van Afrika.

Senegal is 5 keer zo groot als Nederland en grenst aan Mauritanië, Mali, Guinee, Guinee-Bissau, Gambia en de Atlantische Oceaan. In totaal wonen er bijna 14 miljoen inwoners in het land. Sinds 20 augustus 1960 is Senegal formeel onafhankelijk van Frankrijk. De officiële taal in het land is Frans, maar meer dan 80% van de bewoners – in het bijzonder in de hoofdstad Dakar en omstreken – spreekt de West-Afrikaanse taal: Wolof.

De hoofdstad van Senegal is Dakar waar het grootste deel van de bevolking woont en waar steeds meer mensen vanuit het platteland naar toe trekken. Volgens recente schattingen wonen er in Dakar en zijn buitenwijken ruim 2,5 miljoen mensen. Guédiawaye is een van de districten van de Dakar agglomeratie. In Guédiawaye wonen rond de 300.000 mensen, hiervan leven de meesten in moeilijke sociaal-economische omstandigheden gekenmerkt door een laag inkomen, hoge werkeloosheid en een laag opleidingsniveau.

Centre de Santé de Guédiawaye

In Guédiawaye is een belangrijk ziekenhuis gevestigd, het ‘Centre de Santé de Guédiawaye Le Roi Baudoin’.

Voor de 300.000 inwoners van het district is dit een laagdrempelig ziekenhuis waar ze terecht kunnen voor medische zorg. Zo is er een afdeling waar pasgeborenen kunnen worden onderzocht, gevaccineerd en mogelijke behandelingen kunnen krijgen. Dit alles veelal slechts gedeeltelijk gefinancierd door de overheid. Tevens is er een obstetrische afdeling waar vrouwen terecht kunnen voor verloskundige hulp.

BOKO werkt momenteel vanuit het Centre de Santé de Guédiawaye. In het Centre de Santé de Guédiawaye is infrastructuur aanwezig, evenals geschoold en gemotiveerd personeel. Daarnaast is in dit ziekenhuis al een start gemaakt met de overdracht van kennis naar de bevolking van Guédiawaye. BOKO wil met financiële steun de bestaande zorg, informatieoverdracht en opleiding in het ziekenhuis ondersteunen en uitbreiden.

Daarnaast voert BOKO “Health Projects” uit in townships en regio’s in/rond Guédiawaye.