Werkwijze en aanpak

Wat doet BOKO?

BOKO richt zich op het verbeteren van de gezondheid van kinderen in Afrika. Hierbinnen worden vier aandachtsgebieden onderscheiden:

  1. Gezonde zwangerschap
  2. Gezonde bevalling
  3. Verminderen van neonatale sterfte. Neonatale sterfte (sterfte vlak na de geboorte) is in ontwikkelingslanden wereldwijd de belangrijkste oorzaak van sterfte bij kinderen jonger dan 5 jaar oud.
  4. Tegengaan kindersterfte van 0 tot 5 jaar. Vijf jaar is de kritieke leeftijdsgrens zo blijkt uit onderzoek van de World Health Organization (WHO). Als kinderen de vijf jaar halen, hebben ze genoeg antistoffen kunnen maken tegen veel ziekten. Ze hebben dan een grotere kans om gezond op te groeien.

De keten van de gezondheidszorg loopt van proactieve zorg (gericht op wegnemen van structurele oorzaken, zoals verbeteren van de financiële positie van een gebied of land), via preventieve zorg (gericht op het voorkomen van ziekten) naar curatieve zorg (het daadwerkelijk bestrijden van ziekten).

BOKO richt zich primair op preventieve maatregelen, omdat wij geloven in duurzame lange termijn oplossingen. Deze duurzaamheid kan worden bereikt door het empoweren van (aanstaande) moeders. Dit doet BOKO door het opzetten en uitvoeren van educatieve projecten, gericht op het vergroten van de kennis van deze moeders over hoe zij de gezondheid van hun kinderen kunnen waarborgen en verbeteren. Tijdens de zwangerschap en geboorte, en in de ontwikkeling van het kind van 0-5 jaar. In onze educatieve projecten staan thema’s als vaccinaties, hygiëne, en (onder)voeding centraal; de belangrijkste aangrijpingspunten ter voorkoming van (infectie)ziekten bij kinderen. Ter ondersteuning van deze educatieve projecten zet BOKO zich ook in voor de professionalisering van lokaal medisch personeel dat een cruciale rol inneemt in de (educatieve) gezondheidszorg van Senegalese vrouwen.

Hoewel we ons primair richten op educatieve programma’s om de kennispositie van (aanstaande) moeders te verbeteren, zijn we ons terdege bewust van het belang van curatieve zorg en van de noodzaak onze preventieve activiteiten altijd in dit grotere geheel te beschouwen. Uit onderzoek blijkt ook dat succesvolle preventieve zorg in ontwikkelingslanden niet kan bestaan zonder dit te koppelen aan curatieve zorg. Dit vanwege de verwachting en acceptatie van de mensen in de community. BOKO streeft daarom naar een integratie van activiteiten. Aangezien wij nauw samenwerken met het ziekenhuis Roi Baudouin in Guédiawaye (bij Dakar) en met lokaal medisch personeel kunnen wij prangende behoeften in de samenleving identificeren en deze waar mogelijk doorgeven aan andere hulporganisaties die gespecialiseerd zijn in het leveren of ondersteunen van curatieve zorg.