Wat kun jij doen?

Indien het werk van BOKO je aanspreekt en je BOKO wilt helpen haar doelstellingen te realiseren staan daarvoor een aantal mogelijkheden open.

Wij zoeken:
– mensen die het werk van BOKO in algemene zin financieel willen steunen
– mensen of instellingen zoals serviceclubs die een specifiek project van BOKO willen sponsoren
– vrijwilligers in Nederland die willen helpen met het werven van gelden of met andere activiteiten
– ambassadeurs: mensen die op grond van hun maatschappelijke positie BOKO vooruit kunnen helpen.

Wordt vriend van BOKO

Doe een gift

Sponsor ons

Kom in Actie