Doe een gift

Mogelijkheden voor financiële steun:

1. Word donateur: Zie bij “Word vriend van BOKO”

2. Doe een gift: Als je BOKO wilt steunen maar dat niet wil doen via een periodieke incasso kun je ervoor kiezen een bijdrage over te maken naar:

rekeningnummer: NL66 RABO 0122 4896 91
ten name van: Stichting BOKO AFRICA Foundation te Woerden.
De BIC code van onze bank is RABONL2U.

3. Periodieke gift: Indien je BOKO regelmatig wilt steunen maar dat niet wilt doen via een periodieke incasso kun je een zgn. periodieke gift doen aan de Stichting BOKO AFRICA. Dit kan in een aantal gevallen aantrekkelijker zijn dan het geven van een gewone gift.

Een periodieke gift kun je, zonder dat een drempel van toepassing is, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Afhankelijk van je inkomen kan dit een besparing opleveren tot maximaal 52%; uiteraard moet je dan wel een belastingaangifte doen. De voorwaarde die de belastingdienst aan deze aftrek stelt is dat je minimaal 5 jaar hetzelfde bedrag aan de Stichting BOKO AFRICA schenkt en dat dit wordt vastgelegd in een overeenkomst met onze stichting of – zo je dat liever hebt – via een notariële akte.

Wilt je meer weten over deze mogelijkheid om de Stichting BOKO AFRICA te steunen, stuur dan een mail naar Stichting BOKO AFRICA (admin@bokoafrica.com).

N.B. Stichting BOKO AFRICA is een zgn. ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat je je schenking (in belastingtermen: “gewone gift”) mag opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting, voor zover het drempelbedrag voor giften wordt overschreden.