Sponsor ons

Sponsors zijn instellingen als stichtingen, verenigingen, kerkgenootschappen, serviceclubs en bedrijven die het werk van BOKO willen steunen. Dat kan eenmalig zijn, of voor enkele jaren en vaak – naar voorkeur van de sponsor – gekoppeld aan specifieke projecten, waarvoor stichting BOKO Africa dan ook verantwoording aflegt.

Sponsors die ons sinds de start van BOKO in 2010 steunen c.q. hebben gesteund:

 • Lionsclub Veendam
 • Rabobank Share4More
 • Soroptimisten Stadskanaal
 • Rotary Stadskanaal
 • De Schepper Campagnes
 • Stichting Charibar
 • VGH Hilversum
 • Cirion Foundation
 • Stichting STOLA
 • Stichting Nacht van de Fooi
 • Nederlandse Ambassade in Senegal
 • Food Charity Viroscience
 • Stichting Fair Chances
 • Stichting Sionshulp