Word vriend van BOKO

Leuk dat je BOKO wilt steunen!

Word vriend van BOKO: Je kunt BOKO steunen door BOKO-vriend te worden. BOKO-vrienden maken deel uit van het fundament van onze stichting. Ten eerste omdat dit een bron van inkomsten is waarmee BOKO zijn activiteiten kan ontplooien. Daarnaast is een grote en enthousiaste BOKO achterban van groot belang voor onze positie binnen de maatschappij en politiek. Graag interesseren wij je voor een donateurschap waarmee je “BOKO-vriend” wordt en je je voor langere tijd verbindt aan de doelstellingen van BOKO. Daarbij machtig je Stichting BOKO AFRICA elk kwartaal een vooraf door jou vastgesteld bedrag te incasseren van je rekening courant.

Indien je donateur wilt worden stuur dan svp een email met je naam, geboortedatum en woonplaats naar ons emailadres admin@bokoafrica.com. We sturen je dan een incassoformulier toe waarmee de incasso kan worden geregeld.
N.B. Stichting BOKO AFRICA is een zgn. ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat je je schenking (in belastingtermen: “gewone gift”) mag opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting, voor zover het drempelbedrag voor giften wordt overschreden.